Κατηγορίες
Projects 2003-2022

Ιατρείο στη Θήβα


Ιατρείο στη Θήβα

Το 2008 μας ανατέθηκε από έναν καρδιολόγο να μετασκευάσουμε ένα διαμέρισμα σε νέο του ιατρείο. Το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στο Κέντρο της πόλης της Θήβας και έχει καθαρή επιφάνεια 91m².

Η πιο σημαντική πρόκληση του έργου ήταν η διαχείριση της περιορισμένης επιφάνειας, μιας και η επιθυμία του πελάτη ήταν να συμπεριληφθεί στο ιατρείο και μικροβιολογικό εργαστήριο.

Ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε αρκετά μεγάλο χώρο αναμονής, αφού, κατά την εμπειρία του ιατρού, συγκεκριμένες ημέρες και εποχές του έτους αποτελούν “ώρες αιχμής” και παρουσιάζουν συσσώρευση επισκέψεων από ασθενείς προς εξέταση.

Διατηρώντας όλα τα στατικά στοιχεία στη θέση τους, αποφασίσαμε να καθαιρέσουμε σχεδόν όλην την τοιχοποιία. Όλες οι δαπεδοστρώσεις καθαιρέθηκαν επίσης, αφού ήταν χαμηλής ποιότητας και δεν ήταν συμβατές με το νέο σχεδιασμό του χώρου.


Το ύψος εντός του διαμερίσματος ήταν επαρκές για την τοποθέτηση ψευδοροφής, εντός της οποίας εντάχθηκαν όλες ηλεκτρολογικές γραμμές, φωτισμός, ηχεία κ.τ.λ.

Η διάταξη της νέας κάτοψης είναι απλή: Ο χώρος εξέτασης ασθενών για καρδιολογικά θέματα και το μικροβιολογικό εργαστήριο βρίσκονται εκατέρωθεν του χώρου υποδοχής/αναμονής.

Η σταθερή επίπλωση σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε ακριβώς για τις ανάγκες του ιατρείου. Γι’ αυτήν χρησιμοποιήσαμε κατά ένα μεγάλο μέρος καπλαμά καρυδιάς, όπως και για τις πόρτες και τους διαχωριστικούς ξύλινους τοίχους. Χρησιμοποιήσαμε επίσης ανοξείδωτο χάλυβα, corian και συνθετικές επενδύσεις ABS.

Για να προσδώσουμε μία αίσθηση ευρυχωρίας και ενότητας συνολικά στο χώρο επιστρώσαμε όλα τα δάπεδα με έναν τύπο κεραμικών πλακών μεγάλων διαστάσεων.
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής:
Τάκης Εξαρχόπουλος
Έλενα Εξαρχοπούλου
Πάνος Ε. Γερακάκης


Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη:
Ιωάννης Συγκούνης

Επιφάνεια ιατρείου:
91m² (καθαρή επιφάνεια, χωρίς τοίχους)

Ολοκλήρωση κατασκευής: 2009